Prins Reinigingstechniek
Eikenlaan 113
3925VJ  Scherpenzeel

info@prinsreinigingstechniek.nl
T 033-277 8202
M 06-47 1623 23

Gevelrenovatie

Vertoont een gevel ernstige gebreken zoals slechte voegen, alg en mosvorming, vochtdoorslag of scheuren, dan is een complete renovatie de enig juiste oplossing.

Dit houdt het volgende in:

  • oude voegen verwijderen
  • gevel reinigen
  • nieuw voegwerk aanbrengen
  • gevel impregneren

Als er bakstenen gescheurd zijn worden ze eruit gehaald. Vervolgens wordt er één gereinigd. Op die manier wordt de best bijpassende steen gevonden. Deze stenen worden dan opnieuw ingemetseld. Het kan voorkomen dat ernstige scheurvorming is ontstaan in de gevel.

Mogelijke oorzaken hiervan zijn:

  • verzakking van fundering
  • niet aanwezig zijn van dilitatievoegen (verticale kitvoeg die speling in de gevel mogelijk maakt)
  • doorhangen van lateien.

Het is dan van belang om eerst de oorzaak hiervan weg te nemen voordat het voegwerk wordt vervangen.

Voordat we definitief overgaan op het voegen van uw pand zullen we eerst de kleur en type voeg bepalen. Dit kan door middel van proefstukjes of het laten zien van voorbeelden.

Wij beheersen diverse voegtechnieken zoals o.a. ‘platvol’ en ‘snij- en knipvoegen’. Bouwkundig gezien is er geen verschil in het type voeg. In alle gevallen sluiten ze de gevel goed af zodat deze geïmpregneerd kan worden.