Prins Reinigingstechniek
Eikenlaan 113
3925VJ  Scherpenzeel

info@prinsreinigingstechniek.nl
T 033-277 8202
M 06-47 1623 23

Impregneren

Door een gevel te impregneren kan een aantal problemen worden voorkomen. Een aantal bekende problemen zijn:

  • schimmeloverlast aan de binnenzijde door het doorslaan van de gevel
  • witte vlekken door zoutuitslag
  • vorstschade, door de poreusheid kan de gevel meer water opnemen en het bevroren water zet maar liefst 10 % uit
  • verminderde isolatiewaarde van de gevel
  • alg- en mosvorming

Het is dus van groot belang om een gevel te impregneren. De gevel zal dan geen water meer opnemen. Hierdoor heeft vuil dat in het water zit dus ook minder kans om zich te hechten. Het spoelt met het water mee de gevel af. Omdat de gevel droog blijft, zal deze en grotere isolerende werking hebben zonder dat de ventilerende werking verloren gaat. Dit kan een aanzienlijke energie-besparing tot gevolg hebben. De gevel is na het impregneren eenvoudig te reinigen.

Ook bij nieuwbouw is het aan te bevelen om de gevel te impregneren. Ook hier geldt dat de gevel schoner blijft en zoutuitslag wordt voorkomen. Zoutuitslag is de grote plaag voor veel nieuwbouw. Doordat de gevel teveel water op kan nemen worden de zouten uit de bakstenen en het voegwerk gedrukt. Door het impregneren krijgt water hier de kans niet toe omdat het niet in de gevel kan dringen.

Het resultaat is dus een mooie strakke gevel zonder vervelende vlekken. Het door ons gebruikte impregneermiddel is niet zichtbaar op de gevel en geldt als het toonaangevende product op dit moment. Doordat dit middel diep de gevel intrekt en dus niet bloot wordt gesteld aan UV-licht, blijft het tot in lengte van jaren zijn werking behouden. Het is dan ook niet voor niets dat wij maar liefst 10 jaar garantie geven op het door ons geleverde werk.

De werking van impregneermiddel:

Een baksteen of betonwand bestaat uit duizenden kleine kanaaltjes.

Watermoleculen zijn zo klein dat ze gemakkelijk door deze kanaaltjes binnendringen. De veel kleinere dampmoleculen kunnen hier ook gemakkelijk doorheen.

Het impregneermiddel maakt een wand in deze kanaaltjes.

De watermoleculen zijn nu te groot om nog door de kanaaltjes naar binnen te dringen.

Doordat de dampmoleculen nog steeds kleiner zijn dan het nieuwe kanaaltje blijft de gevel ventileren